Planning:

 
De planning van het programma ‘Van faalkosten naar klantkansen’ wordt in overleg met u na opdracht vastgesteld. Uitgangspunt is dat u in 6 weken dit programma doorloopt. In die periode zal er sprake zijn van een intensieve samenwerking. De afspraken zullen veelal plaats vinden op uw locatie, of één van uw bouwplaatsen.
 

Voorwaarden:

 
Op deze trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van CBT-BOUW van toepassing. Deze zijn in te zien en / of te downloaden vanaf de website van CBT-BOUW.