Trainingen Werkvoorbereider

 

De werkvoorbereider is de functionaris binnen de bouworganisatie die steeds belangrijker wordt. Daar waar een kentering zichtbaar is in de bouwwereld naar het steeds meer gaan assembleren van diverse producten in industriële omgevingen geproduceerd, is het de werkvoorbereider de spil in het wiel die alle voorbereidingen hierop coördineert. Die toleranties en kwaliteiten bewaakt, die afstemming met de andere betrokken partijen plant en coördineert. De functionaris die er voor zorgt dat op de bouwplaats zo probleemloos mogelijk een volwaardige productie én kwaliteit behaald kan worden. En dan ook nog eens oog heeft voor de gewenste veiligheid.

 

Subsidie

 

Indien uw bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten. Binnen de diverse branche-CAO’s wordt een gedeelte van de loonsom gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat behoort tot hun branche. Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaan er diverse mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten. Wilt u meer weten over deze regelingen en de aanvraagprocedure, gerelateerd aan de bouwwereld, neem dan contact op met:
 

SFB (Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid)

 

Telefoon: 020-5832212
Website: www.bter-bouw.nl

 

Voor wie bestemd:

 

Deze training is bedoeld voor allen die alweer even actief zijn als werkvoorbereider. Die hun inzichten op dit vakgebied willen verbreden en verdiepen, die tools aangereikt willen krijgen om hun belangrijke functie beter te kunnen vervullen. Die het belang van hun werkzaamheden inzien, maar dat extra stukje gereedschap nodig heeft.