Prijs:

Onderstaande prijzen zijn inkl. het les- / werkboek, lunch, koffie / thee en niet – alcoholische drankjes tijdens de training. De kosten van de dagtraining bedraagt Euro 725,00 excl. BTW, de kosten van de avondtraining (5 avonden) bedraagt Euro 775,00 excl. BTW. De tarieven zijn gebaseerd op een minimale groepsgrootte van 5 personen. Afwijkingen hiervan zijn altijd bespreekbaar.

Tijdsduur:

Het totaal pakket trainingen Werkvoorbereider bestaat uit 2 modules. Per module kan gekozen worden uit:

  • Een serie avondtrainingen (8 lesavonden en 1 avond proefexamen), hiervoor wordt een voor- of najaar gereserveerd. De avondtrainingen starten om 19.15 uur, en duren tot 21.45 uur.
  • Een dagtraining, bestaande uit 2 dagen in 2 aaneengesloten weken. De dagtrainingen starten om 09.30 uur en duren tot 16.00 uur.
Planning en locatie:

Er is zowel sprake van een algemeen schema van trainingen voor werkvoorbereiders (zowel avond- als dagtrainingen), als de mogelijkheid tot nader afstemmen van trainingscycli. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen, wordt de training binnen 6 weken na de aanmeldingen georganiseerd, hetzij in nader overleg met alle deelnemers. De locatie van de trainingen is die locatie die (1) voldoet aan de eisen die CBT-BOUW aan een trainingslocatie stelt, en (2) voor de deelnemers het makkelijkste te bereiken is. Het uitgangspunt hierbij is om de reiskilometers van de deelnemers zo veel mogelijk te beperken

Algemene Voorwaarden:

Op deze trainingen zijn de Algemene Voorwaarden van CBT-BOUW van toepassing. Deze zijn in te zien en / of te downloaden vanaf de website van CBT-BOUW. Tevens houdt CBT-BOUW zich het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren.