Hierna is de werkvoorbereider in staat om nog adequater sturing te kunnen geven aan zijn werkzaamheden ten behoeve van de projecten in voorbereiding / uitvoering, maar ook om mee te praten en denken in alle ontwikkelingen op het vakgebied van de Werkvoorbereiding. Een vakgebied dat steeds belangrijker wordt. Als de Werkvoorbereider verder wil groeien: Zie de trainingen Uitvoerder als de ambitie in de richting van Uitvoerder / Bouwplaatsmanager gaat, of de trainingen Projectleider als de ambities hierop gericht zijn.