Vroeger heette de functie Uitvoerder, wat momenteel evolueert naar Bouwplaatsmanager. Het is de functionaris die het reilen en zeilen op een bouwplaats aanstuurt, plant en beheerst. Steeds sterker in overleg met zijn collega – uitvoerders van de diverse betrokken onderaannemers. De functionaris die ook zijn eigen personeel en het de medewerkers van de onderaannemers moet motiveren. Deze uitvoerder / bouwplaatsmanager krijgt gereedschappen aangereikt om dit steeds beter te kunnen doen, ook in deze tijd waarin het functioneren van de bouwwereld én de uitvoerder / bouwplaatsmanager sterk aan verandering onderhevig is. Tijdens deze training bent u actief bezig met Bedrijfskunde, Bouwmanagement, Leidinggeven en Motiveren, en Logistiek op de bouwplaats.

Subsidie

Indien uw bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten. Binnen de diverse branche-CAO’s wordt een gedeelte van de loonsom gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat behoort tot hun branche. Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaan er diverse mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten. Wilt u meer weten over deze regelingen en de aanvraagprocedure, gerelateerd aan de bouwwereld, neem dan contact op met:

SFB (Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid) te Amsterdam.

Telefoon: 020-5832212
Website: www.bter-bouw.nl

 

Voor wie is deze training bestemd:

De training is bestemd voor iedere uitvoerder, bouwplaatsmanager, en andere leidinggevenden op de bouwplaats en soortgelijke productielocaties. Aangevuld met de mensen die de stap naar uitvoerder / leidinggevende willen maken. Voor al deze mensen die na deze trainingen hier beter bekwaam voor zullen zijn.