Trainingsinhoud van de diverse modules:

 

Bedrijfskunde
 • 1: Bouwproces en verwerving van bouwprojecten
 • 2: Begroting en budgetten
 • 3: Bestekken en contracten
 • 4: Werkbegroting en werkvoorbereiding
 • 5: Planningstechnieken
 • 6: Kostenbewaking en meer- en minderwerk
 • 7: Kostprijs en nacalculatie
 • 8: Inkoop van materialen en onderaannemers
 • 9: Samenvatting en proefexamen
Bouwmanagement
 • 1: Organisatie op de bouwplaats
 • 2: Werken met procedures
 • 3: Bouwplaatsmanagement en Social Media
 • 4: Veiligheidsmanagement
 • 5: Toolbox meeting en LMRA
 • 6: Inkoopcontracten
 • 7: Diverse bouwadministratie
 • 8: Opleveren en nazorg
 • 9: Samenvatting en proefexamen
Leidinggeven op de bouw:
 • 1: Leiderschapsstijlen
 • 2: Motiveren van personeel
 • 3: Leidinggeven aan onderaannemers
 • 4: Gesprekstechnieken
 • 5: Functionering- en beoordelingsgesprekken
 • 6: Bouwvergaderingen leiden
 • 7: Rapportering en signalering
 • 8: Correctiegesprekken
 • 9: Samenvatting en proefexamen
Logistiek op de bouwplaats:
 • 1: Kwaliteitsbeheersing
 • 2: Kwaliteitsverbetering
 • 3: Rendement en faalkosten
 • 4: Persoonlijke effectiviteit
 • 5: Projectmatig werken
 • 6: Logistieke functies
 • 7: Beheersing logistieke processen
 • 8: LEAN werken in de bouw
 • 9: Samenvatting en proefexamen
Resultaat:

 
Uitvoerders en bouwplaatsmanagers die hun mannetje staan, ook in relatie tot alle veranderingen die momenteel in de bouw gaande zijn.

 

Trainingsboek:

 
De deelnemers ontvangen per module een les- / werkboek, waar de opbouw van de training is vastgelegd. Dit boek kan later altijd geraadpleegd worden in de dagelijkse praktijk.

 

Werkwijze:

 
Zoals alle trainingen van CBT-BOUW is ook deze training interactief. De training kent een systematische en stapsgewijze opbouw, en speelt in op het gemiddelde niveau van de aanwezige groep uitvoerders. De training haakt in op de behoeften die de aanwezige uitvoerders bij de kennismaking gesteld hebben.

 

Keertje ervaren:

 
De trainers van CBT-BOUW zijn allen trainers met een ruime praktijk ervaring. De trainers zijn allen actief (geweest) in het bedrijfsleven. De trainingen worden mede verzorgd op basis van de jarenlange praktijkervaring van deze trainers. Indien gewenst kan in overleg een kandidaat geïnteresseerde een – deel van – een lesavond meelopen, om een indruk te krijgen van de aanpak.
 

Diplomering:

 
Indien een kandidaat minstens 50% van alle trainingen bijgewoond heeft, ontvangt de kandidaat een Bewijs van Deelname. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een examen af te laten nemen. Bij een voldoende resultaat is aan het afnemen van het examen verbonden een gecertificeerd diploma. Het aanvragen van het examen dienst separaat te gebeuren bij de organisatie Eureka Examens BV te Arnhem.