Trainingen Projectleider

De projectleider is de functionaris binnen de bouworganisatie die de eindverantwoordelijke is van een uit te voeren bouwopdracht. De eindverantwoordelijke die in beeld komt als de afdelingen Verkoop en Calculatie in goed overleg er in geslaagd zijn een bouwopdracht te verwerven.

 

Zoals vele anderen in de bouwwereld, worstelen ook Projectleiders tussen de zekerheden van weleer ten opzichte van de onzekerheid die komen gaat. Door de vele veranderingen in de bouwwereld.

 

  • - Bent u zeker van uw baan?
  • - Gaat de inhoud van uw functie veranderen?
  • - Veranderen de organisaties in uw netwerk?
  • - Waar moet u zich op voor gaan bereiden om in uw functie volwaardig te kunnen blijven functioneren?
  • - Geldt voor u ook: ‘Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden’?

 

Kies dan voor de innovatieve opleidingen Projectleider van CBT-BOUW. Het resultaat van deze trainingen is dat u zich beter bekwaam zult  achten om ook in de toekomst te kunnen functioneren in het veranderende landschap van de bouw. Is uw organisatie vooruitstrevend en innovatief, dan heeft u de vaardigheden en flexibiliteit om mee te groeien. Is uw organisatie meer behoudend, dan nog zult u moeten kunnen werken met leveranciers en onderaannemers die wel veranderingsgezind zijn.Meegaan met de tijd is de basis voorwaarde om volwaardig te kunnen blijven functioneren. Waarmee u als projectleider uw meerwaarde voor uw bouworganisatie bevestigt en blijft bevestigen. CBT-BOUW helpt u erbij om deze vaardigheden en flexibiliteit te leren gebruiken.

 

Subsidie

Indien uw bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op een tegemoetkoming in de studiekosten. Binnen de diverse branche-CAO’s wordt een gedeelte van de loonsom gereserveerd voor opleidingsactiviteiten van werknemers. Werkgevers dragen deze reserveringen over aan het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds dat behoort tot hun branche. Is uw bedrijf aangesloten bij een brancheorganisatie, dan bestaan er diverse mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten. Onder andere de Loopbaan Adviseurs van Loopbaantraject kunnen u hier over informeren. Eventueel kunnen wij u in contact brengen met deze adviseurs.

 

Voor wie bestemd:

 

Deze training is bedoeld voor iedereen die functioneert in het hogere kader van een bouworganisatie. De projectleiders als eindverantwoordelijken van projecten in uitvoering. Eventueel ook de directies van bouworganisaties.