Trainingsinhoud van de diverse modules:

 

Communicatie
 • 1: Communicatiebeleid
 • 2: Informatie
 • 3: Besluitvorming
 • 4: Communicatie
 • 5: Vormen van communicatie
 • 6: Elementen van communicatie
 • 7: Gespreksvormen
 • 8: Toolbox meetings
 • 9: Schriftelijke communicatie
Managementvaardigheden
 • 1: Projectmanagement
 • 2: Audits & Certificering
 • 3: Presenteren
 • 4: Onderhandelen
 • 5: Effectief vergaderen
 • 6: Train de trainer
 • 7: Time Management
 • 8: Interne en externe communicatie
 • 9: Communicatievaardigheden
Projectmanagement
 • 1: Projectformulering
 • 2: Projecten opzetten
 • 3: Faseren
 • 4: Beheersen
 • 5: Beslissen
 • 6: Planning en organisatie
 • 7: Problem solving
 • 8: Verslaglegging
 • 9: Projectmanagement vaardigheden
Logistiek en Economie:
 • 1: Financieringsstructuur
 • 2: Kosten- en opbrengstanalyse
 • 3: Planning en budgettering
 • 4: Inkoopmanagement
 • 5: Complexiteit van de logistiek
 • 6: Voorraadbeheer
 • 7: Procesbeheersing
 • 8: Werkmethode onderzoek
 • 9: Werkmethode verbetering

De modules kunnen individueel gevolgd worden, het meeste rendement wordt echter behaald indien het totale pakket wordt afgenomen. De lesstof van CBT-BOUW wordt continu gereflecteerd aan alle ontwikkelingen in de bouwwereld. Daar waar nodig en / of nuttig, kan dit een aanpassing van een hoofdstuk, of soms vernieuwing van een hoofdstuk met zich meebrengen. Op deze basis kan het gebeuren dat een trainingsinhoud licht afwijkt van de bovenstaande opstelling en indeling. CBT-BOUW houdt zich dit recht voor, en garandeert dat de trainingen daarmee alleen maar beter worden.
 

Resultaat:

 
Na afloop van de training is de deelnemer in staat om op topkader en / of managementniveau mee te denken en praten over alle zaken de bouworganisatie én zijn / haar projecten betreffende. Een medewerker die mee kan denken over de toekomst en strategie van de bouworganisatie. De projectleider die weet wat moderne opdrachtgevers van hem verwachten, en daar actief invulling aan geeft.
 

Trainingsboek:

 
De deelnemers ontvangen bij de training een les- / wekboek, waar de opbouw van de training is vastgelegd. Dit boek kan later altijd geraadpleegd worden in de dagelijkse praktijk.
 

Werkwijze:

 
Zoals alle trainingen van CBT-BOUW is ook deze training interactief. De training kent een systematische en stapsgewijze opbouw, en speelt in op het gemiddelde niveau van de aanwezige groep uitvoerders. De training haakt in op de behoeften die de aanwezige uitvoerders bij de kennismaking gesteld hebben.
 

Keertje ervaren:

 
De trainers van CBT-BOUW zijn allen trainers met een ruime praktijk ervaring. Dee trainers zijn allen actief (geweest) in het bedrijfsleven. De trainingen worden mede verzorgd op basis van de jarenlange praktijkervaring van deze trainers. Indien gewenst kan in overleg een kandidaat geïnteresseerde een – deel van – een lesavond meelopen, om een indruk te krijgen van de aanpak.
 

Diplomering:

 
Indien een kandidaat minstens 50% van alle trainingen bijgewoond heeft, ontvangt de kandidaat een Bewijs van Deelname. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een examen af te laten nemen. Bij een voldoende resultaat is aan het afnemen van het examen verbonden een gecertificeerd diploma. Het aanvragen van het examen dienst separaat te gebeuren bij de organisatie Eureka BV: