Opstaptraining Duurzaam Bouwen

De interesse in duurzaamheid in het algemeen, en dus ook Duurzaam Bouwen, neemt de laatste jaren explosief toe. Opdrachtgevers en organisaties worden steeds bewuster van de noodzaak tot een meer duurzame wijze van leven. Dat heeft consequenties op vrijwel alle maatschappelijke domeinen. Daarmee ook sterk op de bouwwereld.

Duurzaam Bouwen vraagt een andere mindset van de uitvoerende bouworganisatie. Duurzaam bouwen is lange termijn denken, terwijl de bouwwereld vaak door opportunisme (= eigen belang op korte termijn) wordt aangestuurd. Wil je echt geloofwaardig zijn als Duurzaam Bouwer, zul je dit ook uit moeten stralen. Deze kennis doe je op bij deze Opstaptraining Duurzaam Bouwen.

  • Worstelt u met uw bouworganisatie hoe hier op in te spelen?
  • Ziet u een gat in de markt, maar weet u niet hoe dit gat onderscheidend te vullen?
  • Wat moet je nu met die triple P’s waar je steeds overhoort?
  • Heeft u interesse in Duurzaam Bouwen, maar weet u niet waar de kennis te vergaren?
  • Wilt u niet langer achter de feiten van Duurzaamheid aan lopen?

Het resultaat van deze training zal zijn dat uw relaties u zullen zien als iemand met kennis van en passie voor Duurzaam Bouwen. Klaar voor het Bouwen van de Toekomst.

Voor wie is deze training bestemd:

Deze training is bestemd voor iedere ondernemer en managementfunctionaris die zijn latente interesse in Duurzaam Bouwen uit wil bouwen naar gerichte praktijkinzichten.