Inhoud Masterclass
  • Kennismaking en introductie
  • Principes van Duurzaam Bouwen
  • Definities en begrippen
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden

 

Resultaat:

Het resultaat van deze training zal zijn dat de bouwprofessional die deze training heeft gevolgd, meer inzicht én interesse zal hebben in de diverse aspecten als verbonden aan Duurzaam Bouwen. Op deze basis als volwaardig gesprekspartner kan functioneren voor opdrachtgevers en anderen die zich richten op Duurzaam Bouwen.


Trainingsboek:

De deelnemers ontvangen bij de training een les- / werkboek, waar de opbouw van de training is vastgelegd. Dit boek kan later altijd geraadpleegd worden in de dagelijkse praktijk.


Werkwijze:

Zoals alle trainingen van CBT-BOUW is ook deze training interactief. De training kent een systematische en stapsgewijze opbouw, en speelt in op het gemiddelde niveau van de aanwezige deelnemers. De training haakt in op de doelstellingen die de aanwezige bouwprofessionals in kader van hun bedrijfsuitoefening gesteld hebben.


Keertje ervaren:

De trainers van CBT-BOUW zijn allen trainers met een ruime praktijk ervaring. De trainers zijn allen actief (geweest) in het bedrijfsleven. De trainingen worden mede verzorgd op basis van de jarenlange praktijkervaring van deze trainers. Eventueel kan een kandidaat deelnemer een deel van een training bijwonen om de sfeer en aanpak te proeven.


Diplomering:

Er is aan deze opleiding géén gecertificeerd examen en / of diploma verbonden. Dit kan – op aanvraag – wel ontwikkeld worden. Bij voldoende aanwezigheid wordt wel een Certificaat van Deelname verstrekt.

    <