De Missie van CBT-BOUW:

CBT-BOUW wil haar bijdrage leveren in de vorm van consultancy en trainingen, om van de bouwwereld een structureel winstgevende, gerespecteerde en klantgerichte bedrijfstak te maken.

In onderdelen:

Werkterrein: 

De kernactiviteit van de organisatie is het organiseren van trainingen voor kaderpersoneel en ZZP’’ers actief in de bouwwereld, alsmede het verzorgen van begeleidingstrajecten voor bouworganisaties.

Bestaansrecht: 

Het bestaansrecht is de opleidingsbehoefte die bestaat binnen de Nederlandse bouwwereld, door de momenteel optredende wijzigingen in de cultuur en structuur van de bouwwereld. CBT-Bouw is van mening dat deze wijzigingen gewenst tot noodzakelijk zijn, wil de bouwnijverheid een structureel gezonde, klantgerichte én gerespecteerde bedrijfstak worden.

De betekenis hiervan voor onze opdrachtgevers: De organisaties die zich willen positioneren in een bouwwereld die moet wennen aan wat de nieuwe werkelijkheid heet. Om deze organisaties en hun medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige wijze van werken, welke voldoet aan de eisen die de moderne maatschappij stelt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de meest moderne technologische faciliteiten en mogelijkheden.

Intenties en ambities:

De opdracht die CBT – Bouw aan zichzelf stelt, bestaat er uit een significante bijdrage te willen leveren op het gebied van opleidingen en trainingen van kaderpersoneel van bouwgerelateerde organisaties en bouw – ZZP’’ers, aansluitend op de steeds veranderende behoeftes ten gevolge van maatschappelijke, technologische en innovatieve ontwikkelingen. Om hiermee een bijdrage te leveren aan een structureel gezonde en gerespecteerde bedrijfstak BOUW.