Rubriek Inhoud

 

 • Waarom focust CBT-BOUW zich zo sterk op de veranderende cultuur en structuur van de bouwwereld?
 • CBT-BOUW staat in continu contact met diverse personen, instanties en organisaties actief in de bouwwereld. Bij vrijwel alle contacten komt steeds één boodschap terug: de bouw gaat nu structureel veranderen. Alleen de vraag hoe: Daar kan niemand een exact antwoord op geven. CBT-BOUW heeft hierover haar gedachten, en integreert deze gedachten in de opbouw van de trainingen.
 • Dan is de inhoud van de diverse trainingen over enkele jaren alweer achterhaald?
 • CBT-BOUW is zich hier terdege bewust van. En mocht dat zo zijn, dan zouden wij daar bijzonder trots op zijn: dan hebben wij nu een vooruitziende blik gehad! En vertrouw er op dat CBT-BOUW dit al gesignaleerd heeft, en alweer bezig is met het ontwikkelen van nieuwe inhoud van de trainingen. Het zal voorlopig niet rustig worden in de bouw

 

Rubriek Examens

 

 • Zijn aan alle trainingen een examen verbonden?
 • Nee. Er zijn enkele trainingen waarvan bekend is dat de deelnemers er weinig tot geen behoefte aan hebben om hiervan een diploma te kunnen halen. Het in de praktijk brengen van de opgedane kennis heeft dan een hogere prioriteit.
   
  De inhoud van de training bepaalt de waarde van een opleiding. Het examen geeft u de gelegenheid uw opgedane kennis en vaardigheden te toetsen. CBT Bouw heeft ervoor gekozen om niet op definities te toetsen, maar om de inhoud dichtbij de praktijk te brengen. Het positief afronden van het examen is het aantoonbare bewijs van uw kennis en vaardigheden. Het maken van een examen is daarom zeker aan te raden, maar niet verplicht.
 • Aan welke trainingen zijn dan juist wel examens verbonden?
 • Aan de Trainingen Uitvoerder, Trainingen Projectleider en Trainingen Werkvoorbereider / Calculator.
 • Wat komt er zoals bij kijken om een examen af te laten nemen?
 • De examens kunnen via de website van EUREKA worden aangevraagd.
  www.eureka-examens.com . De kosten van het examen wordt separaat in rekening gebracht, en vormt geen onderdeel van de kosten van de training.
 • Hoe is de vervolg procedure nadat een examen is aangevraagd?
 • Nadat u de aanmelding heeft afgerond ontvangt u een automatische bevestiging in uw e-mailbox. Op aangegeven datum en tijdstip verschijnt u op de door u geselecteerde locatie. De examenvoorzitter heeft alle benodigde gegevens, zodat u direct aan het examen kunt beginnen.
 • Met welke “normale” opleidingen zijn de diploma’s te vergelijken?
 • Afhankelijk van de opleiding ligt het niveau tussen MBO 2 en MBO+
 • Wanneer ontvang ik een certificaat en wanneer een diploma?
 • Een diploma ontvangt u als:

  • U of uw organisatie zich voor het examen heeft aangemeld bij Eureka Examens, en hiervoor een inschrijving heeft gedaan
  • U op tijd op de afgesproken locatie verschijnt (niet vergeten: Identificatie meebrengen!), en het examen volgens de richtlijnen invult en inlevert
  • U vervolgens een voldoende resultaat weet te behalen
  • De uitslag wordt u door Eureka medegedeeld. De examinatoren kunnen de examens nakijken, maar de uitslag van een examinator is ALTIJD officieus, daar kunnen geen rechten aan ontleend worden.

  Een Bewijs of Certificaat van Deelname ontvangt u indien u meer dan 50% van de training bijgewoond heeft.

 

Rubriek Boek “Is de bouwwereld klaar voor de nieuwe werkelijkheid?”

 

 • Waarom heeft CBT-BOUW zich met dit boek bezig gehouden?
 • De trainingen worden gevoerd onder het thema “”Is uw bouworganisatie klaar voor de nieuwe werkelijkheid?”, bij het boek is dit de bouwwereld. Dat lijkt slechts een klein verschil, maar houdt een duidelijk breder doelgroep in. En betekent ook dat je zaken in een ander perspectief kunt en moet behandelen. Maar laat het duidelijk zijn dat boek en opleidingen nuttig op elkaar aansluiten.
 • Worden in het boek dezelfde thema’s besproken als in de trainingen?
 • Het is niet te voorkomen dat er parallellen optreden tussen het boek en de trainingen, maar een en ander wordt bij het boek duidelijk breder en dieper behandeld. Onderwerpen worden in het boek niet aan één functionaris of één organisatie gekoppeld, maar worden bouwbreed en maatschappelijk beoordeeld. Bijvoorbeeld de politieke aspecten van aanbesteden, historisch perspectief van aanbesteden, het ontstaan van de Bouwfraude: Het komt allemaal aan het licht.
 • Is het boek dan moeilijk en wetenschappelijk en lastig om te lezen? Een roman zal het niet zijn!
 • Het boek is inderdaad geen roman. Het zweeft qua sfeer tussen een roman en een studieboek. Dit boek is geschreven vanuit het hart van de bouwbranche, de organisaties die de productie verzorgen. Bouwbedrijven en alle gerelateerde vormen van onderaanneming en toelevering. Het boek zal sterk herkenbaar zijn voor velen in de bouwbranche werkzaam, en dat is ook juist de opzet. Herkenbaar en vlot leesbaar. En tegelijk ook voorzien van kritische punten, oplossingen en ideeën.