Bouwbeslist: De helft van de bouwbedrijven laat bouwprojecten lopen.

Doe je mee aan die aanbesteding? Of niet? Ongeveer 80 procent van de totale offertekosten van bedrijven bestaat uit arbeidskosten, zoals kosten voor calculaties en acquisitie. Hoe kleiner het project, hoe groter in verhouding de offertekosten. De offertekosten van opdrachten tot 10.000 euro zijn ongeveer 12 procent van de aanneemsom. Bij projecten van 1 miljoen euro of meer is dat zo’n 1,5 procent.

Oftewel: als directie van een bouworganisatie schat je kansen in voordat je spontaan aan een aanbesteding meedoet. Voorheen keken we niet op een aanbestedinkje meer of minder, dat ligt nu duidelijk anders.

Er is meer concurrentie met honger naar wat omzet. Het is geen wens om concurrerend in te schrijven, maar een noodzaak om zo diep mogelijk te gaan. Desnoods tegen kostprijs, dan heb je die omzet nog. De heren projectleiders en inkopers confronteren met budgetten die 10% onder begroot liggen, dan kan er nog wat verdiend worden. Als dit niet leidt tot faalkosten.

EMVI -aanbestedingen150415 Aanbesteding bouw

De kosten nemen toe. Bij EMVI aanbestedingen is dat duidelijk het geval. Dat vraagt meer arbeid dan alleen calculeren waarbij het gros van de informatie door onderaannemers wordt aangeleverd. De overheden hebben het zich niet lastiger gemaakt bij de invoering van EMVI aanbestedingen. Meer kosten voor het bedrijfsleven, al zijn die theoretisch in te calculeren..

Inderdaad theoretisch, want alleen de laagste inschrijver ziet deze kosten terug. De rest…? De rest brengt de kosten in rekening bij een volgend project dat ze wel aannemen. Daarmee de aanbesteder alsnog op kosten jagend met deze kosten voor een vroeger project waarmee deze opdrachtgever mogelijk tot waarschijnlijk niets mee van doen heeft.

Dan krab je jezelf wel een keer achter de oren voordat je weer mee doet aan de volgende EMVI aanbesteding. Hoe hard is de omzet nodig? Wat zijn de verliezen als enkele projecten misgelopen worden, desnoods doordat de concurrentie van gekkigheid niet weet wat te doen? Hoe balanceert de kosten / opbrengsten weegschaal, gerelateerd aan een scoringskans van minder dan 20%?

In deze sferen mag de directeur van een bouworganisatie zijn beslissing nemen. Niets doen is niet goed, want de omzet is hard nodig. Niet meedoen na lang lobby-en zou die potentiële opdrachtgever ook als beledigend kunnen ervaren. Wel meedoen is kosten maken met een toch geringe kans van slagen. Doe je het alleen zelf? Of haal je nog meer kosten op de hals door een EMVI expert in te huren? Theoretisch meer scoringskans maar ook meer kosten? Je moet als directeur toch een organisatie draaiende weten te houden…

2 –sporen beleid

Of toch op zoek naar dat 2 –sporen beleid. Je organisatie NU draaiende houden met projecten verworven uit aanbestedingen, maar ook ruimte, tijd en energie vrijmaken voor een structurele andere invulling. Gebaseerd op streven naar werken in bouwteam. Streven naar structurele vormen van Samenwerking met andere partijen, om daarmee een innovatief product / dienst of dito bedrijfsvoering in de markt te zetten.

Van 80% omzet verworven uit aanbestedingen naar een situatie waarbij 80% van de omzet uit enige vorm van eerste hand naar je toe komen. Omdat je kwaliteit levert tegen een kostprijs die onder marktconformiteit ligt. Doordat je samen met anderen al samenwerkend zo veel slimmigheden en efficiency in je productieproces ingebouwd hebt dat dit lonend is. Durf je die situatie voor geest te halen?

Eerst zien, dan geloven, denkt de directeur. De juiste uitleg hiervan is dat men deze ideaal situatie voor geest kan halen, dit vervolgens als haalbaar acht, en er dus in gaan geloven. Dan volgt het realiseren. Wie durft op deze basis naar “Anders Samenwerken in de Bouw”?