In een recente discussie op LinkedIn werd de niet – gewenste manier van werken van de bouw van nu geformuleerd als volgt (met dank aan Bob Stolker):

Als de bouw aantrekt zullen opdrachtgevers die alleen met een dik bestek willen aanbesteden het deksel op de neus krijgen. Waarom zou een aannemer daar nog aan mee doen als er andere opdrachtgevers zijn die wel willen samenwerken. Maar pakken aannemers dat dan echt op? Of schuiven ze aan in een bouwteam en komen dan aan het einde van het traject toch met een aanneemsom die net 5% boven het budget van de opdrachtgever ligt.

Naar mijn idee moeten we af van de huidige bouworganisatie met een opdrachtgever en een hoofdaannemer met soms een beperkt aantal nevenaannemers.

Een voorbeeld van een persoon die de huidige manier van werken kritisch bekijkt en als niet geheel prettig ervaart. Bijna dagelijks komen dit soort discussies voorbij binnen de diverse Social Media. Oplossingen en alternatieve wijzen van werken worden voorgesteld, en vaak blijkt een en ander niet van de grond te komen. Of uiterst langzaam.

Desondanks, het besef dat de cultuur en structuur van de bouwwereld diepgaand gaan veranderen,  wordt met de dag groter. Wie, wanneer, en in welke mate c.q. hoe ingrijpend, dat zijn vaak vragen die open blijven staan. Dat zijn de factoren waarop het allemaal wat langer duurt, waarom mensen en organisaties nog even de kat uit de boom kijken. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Om al deze personen en organisaties een zetje in de rug te geven, ook om opdrachtgevers met een andere bril te laten kijken, is door ondergetekende het E-book ‘Anders Samenwerken in de Bouw’ geschreven. Een analyse van hoe het ‘nu’ meestal geregeld is, en hoe het anders zou kunnen. Waaraan gekoppeld een analyse van de voor- en nadelen van alle opties, en de voorwaarden waaronder zaken gestalte kunnen krijgen.

Dat alles onder de titel ‘Anders Samenwerken in de Bouw’. Dit E-book kan bouwpartijen op gang helpen om met een andere bril te kijken naar hun bouwpraktijken. Met als doel om meer waardevolle vormen van SAMENWERKING te creëren. Waar ruimte is voor Vertrouwen en waar verdiend mag worden. Met een realistisch besef dat dit de pijlers zijn onder WAARDEVOL SAMENWERKEN. Met als opdracht aan iedere bouwpartij om dit in praktijk te brengen.

Prettig samenwerken, kwaliteit leveren en meer verdienen, dat willen we allemaal. Meer verdienen staat dan niet equivalent aan minimaliseren van kwaliteit en voor iedere scheet meerwerk te claimen. Meer verdienen op basis van klantgericht de gewenste prestatie te leveren vol waarde voor de opdrachtgever. Zodat deze opdrachtgever er graag voor betaald, en je de winst van harte gunt.

Interesse? Download het E-book ‘Anders Samenwerken in de Bouw’.  Klik op http://bit.ly/1GgxemG

‘Anders Samenwerken in de Bouw’ via BOUW-VERTROUWEN!

Het E-book ‘Anders Samenwerken in de Bouw’ kan door iedereen gratis gedownload worden via de link http://bit.ly/1GgxemG . Met het oog op ‘Anders Samenwerken in de Bouw’ is een LinkedIn discussiegroep ingesteld, onder de naam ‘BOUW-VERTROUWEN’. Met als doel een podium te creëren waar een open discussie over ’Anders Samenwerken in de Bouw’ gevoerd kan worden. Opdat alle bouwprofessionals, bouworganisaties en andere  bouw – belanghebbenden hier hun mening kunnen delen, en van anderen kunnen leren. Opdat we inderdaad anders gaan SAMENWERKEN  in de Bouw.

150520 Bouw vertrouwenDe enige weg waarop de bouwwereld structureel winstgevend en klantgericht kan functioneren, en op die basis als een gerespecteerde bedrijfstak gezien zal worden.