Het is de laatste weken weer genieten als liefhebber van parlementaire onderzoeken. Zowel de HSL lijn als bouwproject, als de aanschaf van de Italiaanse Fyra treinen wordt momenteel kritisch onderzocht. 

In mijn beleven is het een fantastische ervaring om te lezen hoe volwassen mensen, -voormalige – politici, ambtenaren, directie van NS en zo nog meer, ACHTERAF precies kunnen vertellen waarom ze zelf hun werk goed hebben gedaan, en de onvoorstelbare fouten door anderen zijn gemaakt. Gelukkig bedraagt het kostenplaatje slechts ruim 10 Miljard.

Kan dat niet anders?

Iedere keer opnieuw dat dit soort mega missers in de publiciteit komen, en dat is vaak, vraag ik mezelf af of dit niet structureel opgelost kan worden. Zijn mega overschrijdingen inherent aan dit soort projecten?

In mijn optiek moet dit mogelijk zijn. Niet dat ieder project met een vast aanneemsom per definitie zonder meerwerk afgesloten zal worden. Wel met de mogelijke risico’s vooraf geïnventariseerd, geanalyseerd, en ingekaderd.

Het vraagt een andere blik op projecten. Een andere visie op het  in samenwerking ontwikkelen van projecten, ongeacht de grootte en aanneemsom. Stapje verder: een andere kijk op SAMENWERKEN. Een wijze van SAMENWERKEN die verder gaat dan wat bereikt wordt met één – dimensionale kreten van politici. Dat ‘aanbesteden leidt tot het beste inkoopresultaat’. Of het zou moeten zijn dat 10 Miljard budget overschrijding in combinatie met een parlementaire enquête gezien wordt als ‘beste inkoopresultaat’. Mocht u zo denken: stop met lezen van deze blog.

Daarom ‘Anders Samenwerken in de Bouw’. Waar partijen vanaf moment NUL met een open mind en  met respect voor elkaar, transparant gebruik maken van elkaars inzichten en deskundigheid.  In bouwteam. Of, een stapje verder, al SAMENWERKEND eigen producten ontwikkelen.

Dat vraagt aanpassingen. Inspanningen. Mentaliteit die tot nu toe weinig in de bouwwereld merkbaar is geweest. De opdrachtgever zal de waarde van het ontwikkelen in bouwteam een hogere prioriteit moeten geven dan het theoretisch laagste prijskaartje. Dat is lange termijn en constructieve samenwerking laten prevaleren boven het risico van meningsverschillen en meerwerk op de korte termijn.

Het uitvoerend bedrijfsleven zal zich mogelijk nog extremer van mentaliteit moeten veranderen. De volle verantwoordelijkheid nemen voor de bouwopdracht. Gericht sturend op het signaleren, analyseren en aftikken van bouwrisico’s. Gericht op het leveren van klantgerichte waarde. Niet langer zich verschuilend achter fouten en onduidelijkheden in het bestek. Zoals het huidige systeem van aanbesteden dit steeds opnieuw afdwingt.

Weliswaar zijn onze overheden met handen en voeten gebonden aan de Europese regelgeving. Regelgeving die  aanbesteden vaak noodzakelijk maakt. Dat neemt niet weg dat veel semi-overheden en de particuliere sector gevrijwaard zijn van deze vorm van dwingelandij. Daar kan, vrij van politieke stemmentrekkerij, met gezond boerenverstand gehandeld worden. SAMENWERKEND.

Interesse? Download het E-book ‘Anders Samenwerken in de Bouw’.  Klik op http://bit.ly/1GgxemG

‘Anders Samenwerken in de Bouw’ via BOUW-VERTROUWEN!

Het E-book ‘Anders Samenw150520 Bouw vertrouwenerken in de Bouw’ kan door iedereen gratis gedownload worden via de link http://bit.ly/1GgxemG . Met het oog op ‘Anders samenwerken in de Bouw’ is een LinkedIn discussiegroep ingesteld, onder de naam ‘BOUW-VERTROUWEN ’. Met als doel een podium te creëren waar een open discussie over ’Anders Samenwerken in de Bouw’ gevoerd kan worden. Opdat alle bouwprofessionals, bouworganisaties en andere  bouw – belanghebbenden hier hun mening kunnen delen, en van anderen kunnen leren. Opdat we inderdaad anders gaan SAMENWERKEN  in de Bouw.

De enige weg waarop de bouwwereld structureel winstgevend en klantgericht kan functioneren, en op die basis als een gerespecteerde bedrijfstak gezien zal worden.