Centraal thema CBT-BOUW: De structuur en cultuur van de bouwwereld gaan tussen 2010 en 2020 diepgaand veranderen. Dit vraagt van iedere bouworganisatie het toepassen van Verandermanagement.

In de blog van vorige week (4 tips hoe je het bestaansrecht van je organisatie weer vaststelt) hebben we tips gegeven zodat je als directeur / eigenaar van een bouworganisatie weet waar je naar toe wilt. Als je dat weer voor ogen hebt, is dat slechts een eerste aanzet. Er volgt nog veel werk.

Je kunt als directeur / eigenaar je ideeën dan wel hebben, maar gaat de rest van je organisatie daar dan automatisch in mee?

Dat laatste kun je vergeten. Als ondernemer ben je vaak eerder bereid om je comfort zone te verlaten. Dat is onlosmakelijk verbonden aan de keuze om ondernemer te zijn. Met enige regelmaat nieuwe wegen in te slaan. Maar…. geen enkele organisatie functioneert op basis van de directeur alleen. Er zijn altijd mensen in de omgeving die met je organisatie van doen hebben. Vaak denken we dan in eerste instantie aan personeelsleden. Maar ook anderen zijn relevant: collega / concurrenten, opdrachtgevers, financiers, accountants, andere zakelijke relatie, en dan vooral: je partner en directe familieleden.

Deze willen ook allemaal een gevoel hebben bij de aanstaande veranderingen. Die moet je meenemen. Hoe doe je dat? Je proeft zo vaak weerstand.

Wees gelukkig met deze weerstand. Weerstand = Leerstand. Zou er geen weerstand zijn, zouden alle veranderingen iedereen onverschillig laten. Dat is geen signaal van betrokkenheid.150327 gelukkig is daar een oplossing voor

4 tips om veranderingen in uw organisatie te sturen:

1. Toon respect voor het verleden.
Veranderen betekent niet dat in een verleden foutief gewerkt is. Toen is gewerkt zoals dat TOEN te doen gebruikelijk was. Zoals velen toen werkten. Respecteer dat. Het is vanwege technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, in combinatie met de toenemende complexiteit van de bouwwerken, dat de veranderingen noodzakelijk maakt.

2. Communiceer over de noodzaak van de veranderingen.
Na respect getoond te hebben voor het verleden, is dat slechts een eerste stap. Mensen zullen overtuigd moeten worden over het WAAROM van de veranderingen. “Het is toch altijd goed gegaan”, zal de reactie van velen zijn.

3. Sluiten veranderingen aan op de persoonlijke motieven.
Ook al zullen mensen vervolgens de noodzaak van veranderingen begrijpen, dan nog is het de vraag of dit aansluit bij hun persoonlijke motieven. Voorbeeld: Iemand van tegen de 65 die heel zijn leven met AutoCad gewerkt heeft, is mogelijk met zijn gedachten meer bij het naderende pensioen dan bij de opfriscursus om niet alleen met Autocad om te kunnen gaan, maar ook nog om met BIM software te kunnen werken.

4. Communiceer transparant.
Houd rekening met weerstand, en weet met deze weerstand om te gaan. Dat betekent communiceren. Praten en uitleggen. Bezwaren weten te weerleggen. Overtuigen. Begrip tonen en toch standvastig blijven.

Deze stappen zijn slechts een eerste aanzet. Kun je dat als directeur er maar even bij doen? Liggen je interesses op dit gebied? Heb je zelf alle inzicht in de gewenste tot noodzakelijke veranderingen?

Veel vragen waar je niet altijd tot de juiste antwoorden komt. Tip 5: zoek de juiste ondersteuning!